Deze pagina is aangepast op 27/4/2018.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle hulpverleners en bedrijven. Dat betekent dat, vanaf die datum, dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Hieronder lees je hoe wij met jouw gegevens omgaan.

TORI, gevestigd aan Burg. GW Stroinkweg 124, 8344 XR, Onna, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Contactpersoon: Christa Wiersma
E-mail: info@levenskunstinuitvoering.nl
Burg. GW Stroinkweg 124, 8344 XR, Onna

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van TORI. We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van onze website of diensten accepteer je ons privacy beleid. TORI verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. TORI heeft de intentie uitsluitend gegevens te verzamelen van websitebezoekers vanaf 24 jaar.

Zodra je je aanmeldt voor informatie of één van onze diensten vragen we je om uitsluitend de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die TORI bij een derde partij heeft ondergebracht. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel en mogelijkerwijs al zouden kunnen beschikken.

Voorbeelden van gegevens die we vragen en verzamelen: je voornaam en e-mailadres als je een gratis product downloadt, je facturatiegegevens als je een dienst of product koopt, jouw e-mailadres en de naam en website van je bedrijf als je een vraag stelt, je e- mailadres en IP-adres als je een vraag stelt via de website, gebruik maakt van onze online omgeving en onze nieuwsbrieven ontvangt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Gender
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door eentestimonial aan te leveren voor onze website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

 

TORI verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Informatieverstrekking omdat je een training hier volgt, een workshop of aan eencoachtraject meedoet
 • Het afhandelen van jouw betaling(en)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit tekunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden voor een speciaal aanbodAls je daarvoor toestemming gegeven hebt, sturen we jou regelmatig nieuwsbrieven en e-mails. Deze bevatten waardevolle inhoudelijke artikelen en informatie en uitnodigingen voor gratis en betaalde activiteiten.
  Je kunt je op ieder moment zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. We maken gebruik van derde partijen die alle Europese en andere lokale regelgeving respecteren. Eénmaal per jaar sturen we jou een uitdrukkelijke vraag om je gegevens na te kijken en je interesse te bevestigen.

Geautomatiseerde besluitvorming

TORI neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TORI) tussen zit.TORI gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TORI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Belastingtechnisch gezien zijn we verplicht jouw persoonsgegevens 7 jaar lang te bewaren. Na deze periode worden ze verwijderd en vernietigt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TORI verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@levenskunstinuitvoering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. TORI zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

TORI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TORI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via info@levenskunstinuitvoering.nl

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers en leveranciers (allen op zelfstandige basis) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Facebook Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen

optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.
Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

 

Links

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten TORI om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid.

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.

Eerdere keuzes persoonsgegevens aanpassen of uitschrijven

We bieden je de mogelijkheid om zelf jouw gegevens uit onze e-maillijst te verwijderen. Op aanvraag kunnen we je ook inzage geven in welke gegevens bij ons bewaard worden. Deze kunnen, als je dat wilt en wettelijk verantwoord, verwijderd worden.
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op.

Wanneer je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via info@levenskunstinuitvoering.nl.